Agados Přívěs

Zarezervovat

Cena/den: 290 Kč
Cena/den o víkendu: 290 Kč
Vratná kauce: 2000 Kč
Řidičské oprávnění: A
Prodejce: Autocentrum BARTH a.s.
Pardubice, Hůrka 1798
Kraj: Pardubický
Rok výroby: 2016
Limit nájezdu: neomezeně
Další informace

Cena 3 a více dní = 250 Kč vč. DPH / den.
Přívěs Agados Kangaroo 15 je schopen převést až 3 motocykly naráz.

Podmínky zapůjčení

Všeobecné podmínky
Věk a doklady
Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).
Půjčovací doba:
Motocykly půjčujeme a možné převzetí je ve všední pracovní dny mezi 8:30 – 16:30 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení.

Převzetí a vrácení motocyklu
Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16:30 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.
Kauce
Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit při převzetí motocyklu prostřednictvím Vaší platební karty nebo do 7 pracovních dní před převzetím motocyklu bezhotovostně (není možná platba v hotovosti ). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.
Pojištění
Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.
Platební podmínky
Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list, a v případě pronájmů nad 8.000 Kč vč. DPH také proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím motocyklu, anebo kreditní kartou při převzetí motocyklu.
Sankce
Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
Nehody a poruchy
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.
Podmínky storna
V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Důvody půjčení motorky u nás

1. půjčujeme vždy pouze nové nebo předváděcí motocykly Yamaha nebo Triumph
2. půjčujeme aktuální modely Yamaha 2015 a 2016 s možností předváděcí jízdy před zapůjčením
3. sami si zvolíte místo předání motocyklu (po dohodě)
4. atraktivní ceny i delšího půjčovného
5. možnost spolu s motocyklem si zapůjčit široké množství doplňků a příslušenství
6. všechny půjčované motocykly jsou pojištěny proti odcizení i na havárii v rámci celé Evropy
7. všechny motocykly procházejí před každou zápůjčkou pečlivou a důkladnou kontrolou v našem značkovém servise
8. půjčený motocykl lze použít v rámci celé Evropy
9. neomezujeme ani samostatně neúčtujeme najeté kilometry
10. v případě následné koupě zapůjčeného nebo jiného nového motocyklu z naší aktuální nabídky, bude půjčovné odečteno se ceny nového motocyklu

Další stroje