Gas Gas Contact 280

Zarezervovat

Cena/den: 1390 Kč
Cena/den o víkendu: 1390 Kč
Vratná kauce: 10000 Kč
Řidičské oprávnění: A1
Prodejce: PM Motopůjčovna
Brno, Klobouček 645/14
Kraj: Jihomoravský
Rok výroby: 2019
Limit nájezdu: Bez omezení
Další informace

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Půjčovací doba:

Motocykly půjčujeme a možné převzetí je ve všední pracovní dny mezi 8:00 – 18:00 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení.

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 18:00 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit pouze v hotovosti při převzetí motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny společností Kooperativa se spoluúčastí 10 %, min. však 10000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Zabezpečení

Motocykly jsou standardně vybaveny imobilizérem, aby se zabránilo k odcizení motocyklů. Ke každému motocyklu nájemce obdrží mechanický zámek na kotoučovou brzdu, který je povinen použít vždy, pokud nájemce nebude v blízkosti motocyklu.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list s celkovou fakturou. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit celkové nájemné jako blokaci termínu. Kauci zaplatí nájemce na místě hotově při převzetí motocyklu. Pokud vrátí nájemce motocykl bez poškození je tato kauce v plné výši vrácena.

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

PM-MOTOPŮJČOVNA BRNO

Bonusy ke stroji
  • Možnost zapůjčení k cestovním motocyklům sadu tří kufrů a GPS navigace.
Důvody půjčení motorky u nás

Další stroje