Suzuki GSX-S1000

Zarezervovat

Cena/hodina: 600 Kč
Cena/den: 3000 Kč
Cena víkend: 6900 Kč
Cena/den o víkendu: 3000 Kč
Vratná kauce: 25000 Kč
Prodejní cena: 259000 Kč
Řidičské oprávnění: A
Prodejce: Moto - půjčovna s.r.o.
Medový Újezd, Medový Újezd-59
Kraj: Plzeňský
Rok výroby: 2021
Limit nájezdu: 300 dennně
Další informace

Nový stroj  zatím 0km......

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Půjčovací doba

Motocykly půjčujeme a možné převzetí je ve všední pracovní dny mezi 8:30 – 16:30 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení.Přistavení i vrácení motocyklu na Vaší adrese……

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16:30 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit při převzetí motocyklu prostřednictvím Vaší platební karty nebo do 7 pracovních dní před převzetím motocyklu bezhotovostně (není možná platba v hotovosti ). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 5-15 %, min. však 5000-15000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list, a  také proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím motocyklu, anebo kreditní kartou při převzetí motocyklu.

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

KILOMETRY NAD DENNÍ LIMIT

Každý motocykl nebo skútr má svůj denní limit kilometrů pokud překročíte tento limit bude se účtovat každý km navíc částkou 6kč za kilometr.

Důvody půjčení motorky u nás

Půjčujeme nehavarované a perfektně servisované motocykly a skútry značek Yamaha, Kawasaki, Honda, BMW, Peugeot, Kymco a další.

Všechny naše motorky mají značkový a pravidelný servis. Používáme prémiové pneumatiky Bridgestone.

AKCE VÍKEND – ZVÝHODNĚNÁ CENA
MOŽNOST PŘISTAVENÍ MOTOCYKLU NA VAŠÍ ADRESU
MOŽNOST VRÁCENÍ MOTOCYKLU NA VAŠÍ ADRESE
MOŽNOST PARKOVÁNÍ V UZAVŘENÉM OBJEKTU PŘI PŮJČENÍ MOTOCYKLU NEBO SKÚTRU

Další stroje