Yamaha Tenere 700

Zarezervovat

Cena/hodina: 800 Kč
Cena/den: 3000 Kč
Cena víkend: 6500 Kč
Vratná kauce: 30000 Kč
Prodejní cena: 335000 Kč
Řidičské oprávnění: A
Prodejce: Karel Voborník
Chomutov, Tomáše ze Štítného 5331
Kraj: Ústecký
Rok výroby: 2024
Limit nájezdu: 350
Další informace

Nový motocykl 2024

zapůjčení do 90 min          800,-      

denní zapůjčení               3.000,-

Zvýhodnění zapůjčení:

Ceník půjčovného - YAMAHA Ténéré 700 WORLD RALLY

 

 

tarif

popis

podrobnosti

cena vč. DPH

limit km/den

km nad limit

A

víkend

pátek 14:00 - pondělí 10:00

6.500,-

350/

5 Kč / 1 km

B

7 dní a více

 

2.300,-/ den

350/

5 Kč / 1 km

C

balíček "sezóna"

2xA  +  2xB

2.200,-/ den

350/

5 Kč / 1 km

Podmínky zapůjčení

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné

skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší moto půjčovně uvádíme požadovaný typ

řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce

(občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z

obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu

jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat

(polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

 

Půjčovací doba:

Motocykly půjčujeme a je možné si je převzít a následně vrátit ve všední pracovní dny, a to

mezi 8:00 – 10:00 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení. Den předání a den

vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

 

PHM - převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací.

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu

samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit při převzetí motocyklu hotově nebo do 7 pracovních dní před převzetím motocyklu převodem. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním

pojištění.

 

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s

územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list, a fakturu k úhradě zálohy. Do 3

pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci

termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný

výtisk zašle do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce

bezhotovostně, a to nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Kauci zaplatí

nájemce v hotovosti.

 

Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 3.000 Kč, pokud je klíč včetně imobilizéru tak je smluvní pokuta 7.500 Kč. Za ztrátu osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 2.500 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 2.500 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nasmlouvaného průměrného denního tarifu za každých započatých 24 hodin prodlení.

 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

 

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve

výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před

sjednaným prvním dnem pronájmu, a 70 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení

od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí

motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném

ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací

Důvody půjčení motorky u nás

Důvody půjčení motorky u nás:1. půjčujeme vždy pouze nové nebo předváděcí motocykly
2. od značky Yamaha půjčujeme aktuální modely 2019, s možností předváděcí jízdy před zapůjčením
3. atraktivní ceny u delšího půjčovného
5. možnost, spolu s motocyklem, zapůjčení širokého množství doplňků a příslušenství
6. všechny půjčované motocykly jsou pojištěny proti odcizení i na havárii v rámci celé Evropy
7. všechny motocykly procházejí před každou zápůjčkou pečlivou a důkladnou kontrolou v našem značkovém servise
8. půjčený motocykl lze použít v rámci celé Evropy
9. v případě následné koupě zapůjčeného, nebo jiného nového motocyklu z naší aktuální nabídky, bude 50% půjčovného * odečteno z ceny nového motocyklu

Další stroje